Rasva poletamine soojuse jargi

Ekspertide ja klientide sõnul peetakse kõige traumeerivamaks traditsioonilist süstalt, rasva tumensiivset pumpamist kõhust. Boonusena tänu Marek-le mõistan nüüd ainevahetuse protsessi veidi paremini. Kõhu sisemise rasva kõrvaldamiseks mõeldud süstide tõhususe osas on väga vastuolulisi ülevaateid..

rasva poletamine soojuse jargi

Energia ei ole materiaalne sellepärast on õige söötades sisalduvat energiat nimetada toitefaktoriks, mitte toitaineks. Energia materiaalseks kandjaks on sööda orgaanilised toitained rasv, süsivesikud, proteiin. Nende lõhustumisel organismis energia vabaneb.

Peamise koguse vajaminevast energiast saavad loomad sööda süsivesikutest tärklis, kiudaine, suhkrudteatud koguse ka rasvast ja proteiinist. Energia mõõtühikuid on mitmeid džaul, kalor, kilovatt-tund jt.

rasva poletamine soojuse jargi

Varematel aastatel kasutati kalorit calkilokalorit kcalmegakalorit Mcal. Viimastel aastatel aga rahvusvahelise leppe kohaselt on põhiühikuks siiski džaul J. See on aga väga väike ühik, seepärast mõõdetakse söötade energiat kas kilodžaulides kJlindude ja väikeloomade söötmisel, või megadžaulides MJ suurloomade söötmisel.

rasva poletamine soojuse jargi

Söötade energiasisalduse arvestamisel ning loomade energiavahetuses tehakse vahet mitme energiakategooria vahel n. Koguenergia on mõõdetav soojusega, mis vabaneb sööda orgaanilise aine täielikul põlemisel. See nn põlemissoojus on füüsikaline suurus, mis ei sõltu loomast, kes seda sööta kasutab.

See kogus energiat on talletunud sööda orgaanilises aines.

rasva poletamine soojuse jargi

Koguenergiat määratakse kas vahetult söödaproovi põletamisel kalorimeetris ning vabanenud soojushulga mõõtmisega või arvutatakse keemilise koostise järgi. Arvutamine toimub sööda nelja keemilise fraktsiooni — proteiini, toorrasva, toorkiu ja lämmastikuvabade ekstraktiivainete sisaldusest lähtudes.

rasva poletamine soojuse jargi

Oluline rasva poletamine soojuse jargi teada nende fraktsioonide keskmisi põlemissoojuse arve kalorimeetrilisi kordajaid. Meil on kordajatena kasutusel Kellneri-nim Loomade Söötmise Instituudi Saksamaa teadlaste poolt pakutud katsetel põhinevad keskmised väärtused, mis näitavad kui palju energiat sisaldab sööda iga fraktsiooni üks gramm või kilogramm.

Biooksüdatsioonil looma kehas on toitainete soojusväärtused veidi madalamad kui tavalisel põlemisel. Toitainete soojusväärtuste arvude järgi koostatud võrrandi kohaselt Ü.

rasva poletamine soojuse jargi